Nytt fra styret i Beit Scandinavia høst 2022

Nytt fra styret i Beit Scandinavia høst 2022

Nytt fra styret i Beit Scandinavia

Som mange helt sikkert har fått med seg, har vi i høst hatt ungdommer fra Helgeland Folkehøgskole og Bildøy Bibelskole i Norge boende på huset i Haifa. I desember reiser de hjem til Norge. Det vil ikke bli ytterligere innkvartering av ungdomsgrupper før vi eventuelt har latt årsmøtet for 2023 si sin mening om en slik ordning.

Det er derfor gledelig å invitere gjester til huset igjen heile våren og sommeren 2023 😊

og vi håper virkelig å se mange av dere!

Vi ønsker hjertelig velkommen til gamle og nye venner av Beiten, og nye givere og medlemmer av Beit Skandinavias venneforening. Alle innbetalinger på min. kr. 200,- vil gi medlemskap og stemmerett på neste årsmøte.

Innbetalinger gjøres til vår konto nr. 0539.25.31809 eller til VIPS: 134030

 

De beste hilsener fra styret

Powered by Cornerstone