Hvem er vi

”Trøst, ja, trøst mitt folk!”

Jesaja. 40.1

 

I 1981 startet Lilly og Torvald Tånsberg Beit Scandinavia som et norsk hjem i Israel. Beit Scandinavia formidlet kontakt, kunnskap og praktisk nestekjærlighet mellom israelere og tusenvis av nordmenn. Vi vil fortsette å være et kontaktsenter mellom nordmenn, skandinavere og israelere i den hensikt å unngå fordommer, formidle kunnskap og være en sann venn av det jødiske folk.

  • Beit Scandinavia er IKKE et herberge, pensjonat eller liknende, men et norsk hjem, tuftet på kristne verdier, og med Bibelen som identitetsmarkør.
  • Beit Scandinavia er heller IKKE en arena for organisert misjonsvirksomhet. Vi vil gjerne ha gode samtaler med folk og ønsker å vise praktisk nestekjærlighet overfor alle som besøker oss.
  • Stiftelsen vil særlig understreke sin støtte til Israel og det jødiske folks rett til Israel som sitt hjemland.
  • Vi vil tilstrebe, så langt vi har kunnskap, å gi saklig og korrekt informasjon om Israel, Midtøsten, det jødiske folk og dets historie. Dette i den hensikt å skape positive holdninger til Israel og det jødiske folk.

 

Faste innslag

  • Shabbatsfeiring fredag kveld
  • Kaffesamling sammen med lokale israelske venner lørdag kveld
  • Temakveld en dag i uka når det lar seg gjøre

I tidligere tider har Beit Scandinavia hatt en hel del arrangementer: Ungdomsturer med Bibelen som guidebok. Overnatting i ørkenen, Haifa, Galilea, Jerusalem, Dødehavet og Eilat. Temamøter med variert informasjon; bibelundervisning, foredrag om historie, arkeologi og aktuelle tema. På Israelstreff / årsmøtehelger i Norge, har vi fått høre nytt fra Israel og hatt talere som ulike Israelske ambassadører, Jahn Otto Johansen, Mona og Sidsel Levin, Ola Grytten, Hallgrim Berg og mange flere.

 

April 2024:

Minner vi om at vi har hatt lange og tunge år med pandemi. Ett lite avbrekk med nokså normal drift, og så rett inn i krig fra 7.oktober. Uten bomberom, må vi desverre holde huset stengt for vanlige gjester inntil videre. Kun noen få, huskjente og gode venner, har fått bruke huset. Likevel har vi tro og mot og ber om gode tider med stor aktivitet og nye vennskap mellom nordmenn, skandinaver og israelere.

Am Israel Chai

 

 

Powered by Cornerstone