Beit Scandinavia  har hatt styremøte 19.12.23

Beit Scandinavia  har hatt styremøte 19.12.23

Beit Scandinavia  har hatt styremøte 19.12.23

Bilde

Disse sakene har vi behandlet:

  1. Styreleder fram til neste årsmøte: Lars Morten fortsetter frem til neste årsmøte.
  2.  Medlemskontingent 2024. Vi har diskutert rutiner rundt registrering av medlemmer ut fra regelverk for stiftelser.
  3. Gavestrømmen. Vi har drøftet hvordan opprettholde gavestrøm og få inn friske midler.
  4. Nytt i søknadsprosessen om bomberom.  Shaul har orientert om hva som skjer ifht. søknad om bomberom. Vi har hatt oppe om renovering av huset.
  5. Ny hjemmeside er installert. Arbeidet med å få denne funksjonell er i gang. Mye må læres, og det er en tidkrevende prosess. Her oppfordrer vi folk til å følge med. Der er opprettet en «Minneside». På denne er det tenkt at venner av huset skal kunne sende inn korte innlegg med tekst og bilde av erfaringer og opplevelser de har hatt på Beit Skandinavia og på sitt besøk i Israel. Må ikke være lengre enn en A4 side til sammen.

Sendes til Info@beitscandinavia .no

 

For Beit Scandinavia styret,

Ingunn Aliz Lauvdal, sekretær

Powered by Cornerstone