Styremøte Beit Scandinavia 29.02.24

Styremøte Beit Scandinavia 29.02.24

 

Bilde

 

 

Beit Scandinavia`s Styremøte 29.02.24 (Kort versjon referat.)

 

Til stede styremedlemmer: Lars Morten Røyksund, Ebbe Boel Pedersen, Roy Erik Jåbæk, Elin Elkouby, Brit Skoland, Shaul Baruch, Ingunn Aliz Lauvdal 

Til stede vara: Mette Tånsberg, Jon Aslak Fintland 

Forfall: ingen 

 

Styret har tatt opp disse sakene:

 1. Hvor hyppig vi skal ha møter. I utgangspunktet vil vi nå samles hver 14.dag på Teams (det er for å oppdatere hverandre på det vi jobber med i gruppene). De som har anledning, møter. Styremøter holdes når der foreligger fremlegg fra gruppene som vi skal stemme over, og når saker med saksfremlegg ellers kommer på bordet.

 

 1. Navneforvirring Beit Scandinavia/Beit Skandinavia. Vi bestemmer at navnet er Beit Scandinavia, fordi dette er skriveformen i de tyngste juridiske dokumenter. Vi ber alle om å forholde seg til dette, og vil endre på alle plattformer etter hvert.

 

 

 1. Vi opprettet grupper som skal jobbe med ulike oppgaver vi synes er nødvendige å få på plass:
 • Oppdatering på regler og rutiner for husfolk, og hvordan vi forholder oss i krigstid. Hvilke betegnelser vi skal ha på husfolket. Lars Morten, Mette, Ingunn Aliz og Shaul skal se på dette.
 • Ivaretakelse av husfolk. Hvordan få til kontakt, treff, inspirere i den situasjonen vi står i. Roy, Mette og Lars Morten er i denne gruppen.
 • En arbeidsgruppe som ser på Hjemmesiden, Facebook siden og Innsamling av midler. Elin, Brit, Ingunn Aliz, Mette og Jon Aslak er i denne.
 • Klargjøringer, konkretiseringer og evt. bearbeidelser av vedtekter, for tiden som kommer, bestående av Elin, Ebbe, Ingunn Aliz, Mette, Jon Aslak.
 • Ivaretakelse av planer i forbindelse med bygningsmassen, bomberom, terrasse mm. Lars Morten, Ebbe, Shaul.

 

 1. Orienteringer:
 • Der ble orientert om økonomi pr. nå.
 •  Steinbu-saken; der det blir et rettsmøte10.juni. Israelsk rettssystem fungerer omtrent som det norske. Vi ber for dette, at vi må få vår rett og ikke tape økonomisk.
 • Om giversiden på Hjemmesiden. Orientering om det juridiske aspektet ved å dele opp gaver til øremerkede formål.

   

Ref.: Ingunn Aliz

Powered by Cornerstone