Jødiske helligdager 2024 - 2026

Jødiske helligdager 2024 - 2026

                      Jødisk kalender og helligdager. 

Den jødiske kalenderen følger månen og ikke sola, som den Gregorianske kalenderen. Datoene på den jødiske kalenderen begynner etter solnedgang for natten i forkant......Alle jødiske helligdager begynner «kvelden før» fordi at det i skapelsesberetningen står.... «Og det ble kveld og det ble morgen første dag....» 1.Mos:1,5

 Oversikt over måneder hvor mange dager har de?

  1. Nissan—30 dgr

8.Cheshvan – 29/30 dgr

  1.  Iyar—29 dgr,

9. Kislev – 29/30 dgr

  1. Sivan – 30 dgr

10. Tevet – 29 dgr

  1. Tamus – 29 dgr

11. Shevat – 30 dgr

  1. Av – 30 dgr

12. Adar 29 dgr: Når det er skuddår har Adar en ekstra mnd.

  1. Elul – 29 dgr

Adar I – 30 dgr

  1. Tishrei – 30 dgr

Adar II – 29 dgr

 

 

Helligdager

2024

2025

2026

Tu B’Shvat

Jan. 25

Feb. 13

Feb. 2

Purim

Mars 23/24

Mars 13/14

Mars 3/4

Pessah

April 22 - 30

April 12 - 20

April 1 – 9

Yom HaShoa

Mai 5/6

April 22/23

April 14/15

Yom HaZikaron

Mai 12/13

April 29/30

April 20/21

Yom HaAtzmaut    

Mai 13/14

April 30/Mai 1

April 21/22

Lag Be’Omer

Mai 25/26

Mai 15/16

Mai 4/5

Shavuot

Juni 11 - 13

Juni 1 - 3

Mai 21 – 23

Rosh HaShanah

Okt. 2 - 4

Sept. 22 - 24

Sept. 11 – 13

Yom Kippur

Okt. 11/12

Okt. 1/2

Sept. 20/21   

Sukkot

Okt. 16 - 18

Okt. 6 - 8

Sept. 25 – 27

Simchat Torah

Okt. 23 – 25

Okt. 13 – 15

Okt. 2 - 4

Hanukkah 

Des. 25 - Jan. 2

Des. 14 - 22

Des. 4 – 12

Bibelske høytider.

3. Mosebok 23

1  Herren sa til Moses: 2 Tal til israelittene og si til dem: Dette er Herrens høytider, mine fastsatte tider da dere skal kalle inn til hellige samlinger. 

 

Sabbat:

Sabbaten begynner etter solnedgang på fredag. Dette er den ukentlige hviledagen fordi bibelen forteller at Gud hvilte etter å ha skapt i 6 dager. Dermed har vi en 7-dagers uke hvor den siste dagen er hviledag.

 

3 I seks dager kan det arbeides, men den sjuende dagen skal være sabbat, en hviledag med hellig samling. Da må dere ikke gjøre noe arbeid. Det skal være sabbat for Herren alle steder hvor dere bor.

 

4 Dette er Herrens høytider, de fastsatte tidene da dere skal kalle inn til hellige samlinger. 

 

Pessah/ Høytiden for usyret brød/ Jødisk påske:

Nissan er den første måneden i den jødiske kalenderen. Før jødene forlot Egypt, på den første dagen i måneden Nissan, sa Gud til Moses at dette skulle være den første måneden. Denne høytiden har, som Succot, «helhelligdager» som første og siste dag og «halvhelligdager» imellom. «Helhelligdager» er hviledager, mens man kan arbeide på «halvhelligdager».                                       Man spiser usyret brød, matza, under hele perioden.

 

5 Den  fjortende dagen i den første måneden, i skumringen, er det påske for Herren. 6 Og den femtende dagen i samme måneden er det de usyrede brøds høytid for Herren. I sju dager skal dere spise usyret brød. 7 Den første dagen skal dere holde en hellig samling. Da må dere ikke gjøre noe arbeid. 8 Alle sju dagene skal dere bære fram gaveoffer for Herren. Den sjuende dagen skal dere også holde en hellig samling. Da må dere ikke gjøre noe arbeid.

9  Herren sa til Moses: 10 Tal til israelittene og si til dem: Når dere

kommer inn i det landet jeg vil gi dere, og skjærer kornet der, da skal dere gå til presten med det første kornbåndet dere har skåret. 11 Han skal svinge det for Herrens ansikt så dere kan vinne velvilje. Dagen etter sabbaten skal presten svinge kornbåndet. 12 Den dagen dere svinger kornbåndet, skal dere bære fram et årsgammelt lam uten feil som brennoffer for Herren 13 og grødeofferet som hører til. Det skal være to tiendedels mål fint mel blandet med olje. Det er et gaveoffer for Herren med en duft som er behagelig. Drikkofferet skal være en

fjerdedels hin vin. 14 Dere skal ikke spise brød og ikke ristet eller friskt korn før den dagen dere bærer fram offergaven for deres Gud. Dette skal være en evig forskrift for dere gjennom alle slekter, hvor dere enn bor.

 

Telling av "Omer"/kornbånd:                                                                                           Tiden mellom de to korninnhøstingene

 

15 Fra dagen etter sabbaten, fra den dagen dere kommer med kornbåndet som skal svinges, skal dere telle sju fulle uker. 

 

Shavuot/ Ukefesten/ Pinse:                                                                                          Dette er den korteste innhøstingsfesten. Det er vanlig å spise fisk og mat som inneholder melkeprodukter. Det er også vanlig å dyppe eplebiter i honning.

 

16 Dere skal telle femti dager, til dagen etter den sjuende sabbaten. Da skal dere bære fram for Herren et grødeoffer av den nye grøden. 17 Fra stedene der dere bor, skal dere ta med to brød som skal svinges. De skal være laget av to tiendedels mål fint mel og bakt med surdeig. Det er førstegrøden for Herren. 18 Sammen med brødet skal dere bære fram sju årsgamle lam uten feil, en ung okse og to værer som skal være brennoffer for Herren, og grødeofferet og drikkofrene som hører til. Det er et gaveoffer med en duft som er behagelig for Herren. 19 Så skal dere ofre en geitebukk som syndoffer og to årsgamle lam som fredsoffer. 20 Presten skal svinge de to lammene for Herrens ansikt sammen med brødene av førstegrøden. Det er et svingeoffer 

for Herrens ansikt. Det skal være viet til Herren og tilhøre presten. 21 Samme dag skal dere kalle inn til samling, en hellig samling skal det være for dere. Da må dere ikke gjøre noe arbeid. Dette skal være en evig forskrift for dere gjennom alle slekter, hvor dere enn bor.

22 Når dere høster inn kornet i landet, skal du ikke skjære kornet helt ut til åkerkanten, og de aksene som ligger igjen når du har høstet, skal du ikke sanke inn. Du skal la dem ligge til de fattige og innflytterne. Jeg er Herren deres Gud.

 

Rosh HaShana/ The Feast of Shofars/ Jødisk nyttår:                                             En jødisk kalender begynner med Rosh HaShanah fordi at dette markerer menneskehetens begynnelse ved at Adam og Eva ble skapt. Dette til tross for at Tishrei er den sjuende måneden. Oversatt fra Hebraisk heter helligdagen «Året sitt hode» fordi at den markerer en viktig begynnelse. I bibelen står det at man skal blåse i shofar på denne høytiden.

 

23  Herren sa til Moses: 24 Tal til israelittene og si: Den første dagen i den sjuende måneden skal dere holde hviledag. Da skal dere blåse i shofar for å minne om den hellige samlingen. 25 Den dagen må dere ikke gjøre noe arbeid, og dere skal bære fram gaveoffer for Herren.

 

Yom Kippur/ Den Store Forsoningsdagen:                                                                  Man verken spiser eller drikker på denne dagen. Helligdagen starter i god tid før solnedgang og avsluttes  i god tid etter solnedgang. Mesteparten av dagen er man i synagogen.

 

26  Herren sa til Moses: 27 Merk dere den tiende dagen i denne sjuende måneden, soningsdagen. Det skal være en hellig samling for dere, og dere skal ydmyke dere og bære fram gaveoffer for Herren. 28 Den dagen må dere ikke gjøre noe arbeid, for det er soningsdag. Da skal det gjøres soning for dere for Herren deres Guds ansikt. 29 Hver den som ikke ydmyker seg den dagen, skal støtes ut fra folket sitt. 30 Og hver den som gjør noe arbeid den dagen, vil jeg utrydde av folket. 31 Dere skal ikke gjøre noe arbeid. Dette skal være en evig forskrift for dere gjennom alle slekter, hvor dere enn bor. 32 En sabbat, en hviledag, skal det være for dere, og dere skal ydmyke dere. Fra kvelden den niende dagen i måneden, fra den kvelden til den neste, skal dere holde hviledag.

 

Sukkot/ Løvhyttefesten:                                                                                                   Denne innhøstningsfesten er spesiell p.g.a. «løvhyttene» som bygges på balkongen eller i hagen. Religiøse jøde spiser alle måltider der og sover også der om nettene. En av reglene for hvordan man bygger en løvhytte er at det skal være mulig å se stjernene gjennom palmegreiner eller annet dekke. Religiøse jøder bærer en «lulav» som består av 4 planteslag som representerer alt som gror; Har frukt og lukt, har frukt uten å ha lukt, har ikke frukt men lukt, har verken frukt eller lukt. ( frukt i den forstand at den er spiselig)

 

33  Herren sa til Moses: 34 Tal til 

israelittene og si: Fra den femtende dagen i denne sjuende måneden skal dere holde løvhyttefest for Herren i sju dager. 35 Den første dagen skal det være en hellig samling. Da må dere ikke gjøre noe arbeid. 36 I sju dager skal dere bære fram gaveoffer for Herren. Den åttende dagen skal dere holde en hellig samling og bære fram gaveoffer for Herren. Da er det høytidssamling, og dere må ikke gjøre noe arbeid.

37 Dette er Herrens høytider da dere skal kalle inn til hellige samlinger. Dere skal bære fram gaveoffer for Herren, brennoffer og grødeoffer, slaktoffer og drikkoffer, hver dag det som hører den dagen til. 38 I tillegg kommer Herrens sabbater, gavene og løfteofrene deres og de frivillige offer som dere gir Herren.

39 Merk dere den femtende dagen i den sjuende måneden, når dere samler inn grøden i landet. Da skal dere feire Herrens høytid i sju dager. Den første dagen skal være hviledag, og den åttende dagen skal være hviledag. 40 Den første dagen skal dere ta frukt av edle trær, palmeblad, greiner av løvtrær og av piletrær ved bekkene, og dere skal glede dere i sju dager for Herren deres Guds ansikt. 41 Hvert år skal dere feire høytid for Herren i sju dager. Dette skal være en evig forskrift for dere gjennom alle slekter. I den sjuende måneden skal dere feire denne høytiden. 42 Da skal dere bo i løvhytter i sju dager. Alle som er født i Israel, skal bo i løvhytter. 43 Slik skal etterkommerne deres vite at jeg lot israelittene bo i hytter da jeg førte dem ut av Egypt. Jeg er Herren deres Gud.

44 Moses kunngjorde Herrens høytider for israelittene.

 

Andre merkedager:                                                                      

Tu B’Shvat: “Trærnes nyttår”. Det har å gjøre med fastsetting av tidspunktet for bibelsk tiende av jordbruksprodukter. Det er vanlig å spise tørket frukt på denne merkedagen.

Purim: Dette er ingen bibelsk høytid til tross for at utgangspunktet er historien i Esters bok. Det er vanlig at barn kler seg ut som Ester eller Mordechai ...eller som alt mulig annet.

Lag B’Omer: Feires som St. Hans

Yom HaShoa: Minnedagen for Holocaust i Israel

Yom HaZikaron: Minnedagen for falne soldater.

Yom HaAtzmaut: Nasjonaldagen

Powered by Cornerstone