Flytting av årsmøtehelg i Beit Scandinavia til 2. - 4. august 2024

Flytting av årsmøtehelg i Beit Scandinavia til 2. - 4. august 2024

 

Flytting av årsmøtehelg i Beit Scandinavia til 2. - 4. august 2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flytting av Årsmøte-helg til  2. - 4. august 2024

Fordi Kvåstunet er fullbooket helga 9 - 11 august, har vi nå besluttet å flytte årsmøtet til helga før;
altså til første helga i august slik vi har hatt det bestandig tidligere. .

Vi håper på stor entusiasme, og at mange straks setter av helga 2. - 4. august til samvær i Kvås .

Helgen starter fredag kl.19.00 med Sabbat og suppe som på Beiten. Fersk informasjon om Israel, frie ord og sosialt samvær.

Verden er ustabil nå, og vi trenger å oppmuntre hverandre.
Dersom Beiten skal bestå inn i ei uviss framtid, må vi som er glade i huset, komme sammen, bli bedre kjent og styrke relasjonenene oss imellom.

Årsmøte lørdag 3. august fra kl.12.00 

Elin Elkouby og Shaul Baruch er begge klare for helga sammen med oss .
Musikalske krefter er på plass.

Eksakt program kommer senere.

De som kommer langveis fra anbefales å være raske med bestilling av rom på @kvastunet.no ,
Gi gjerne oss i styret beskjed om at du kommer (Fint om du legger igjen en kommentar om dette på Facebook, eller sender en sms til en i styret).

Vemestad Bedehus er reservert fra fredag til søndag.

Vi er innstilte på å bruke kjøkkenet på bedehuset, for trivelige fellesmåltider. Mer informasjon kommer.

Vi i styret gjør oppmerksom på:

Medlemmer som betlate medlemsavgift i fjor, kan stemme på årsmøtet, forutsatt at medlemsavgiften er betalt senest dagen før avstemming.

Nye medlemmer av året kan stemme dersom avgiften er betalt senest tre mnd. før avstemmingen.
Samhold folkens, er viktig nå .
Nye og 'gamle' venner og husfolk , - håper vi ser dere på Kvås!
 🌱🇮🇱🕊️🙏❤️

Powered by Cornerstone