Innkalling til Årsmøte 2024

Innkalling til Årsmøte 2024

 

Bilde

Innkalling til årsmøte i Beit Skandinavias Venneforening

Lørdag 3. august 2024 kl. 12.00-15.00, på Vemestad Bedehus, Kvås

 

Program:

Velkommen v/styreleder

Ord for dagen v/Elin Elkouby

Årsmøte:

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Godkjenning av saksliste
 3. Valg av dirigent (Her er Ingfrid Berge foreslått), referent og to til tellekorps
 4. Årsmelding
 5. Regnskap med revisjonsrapport
 6. Informasjons-saker v/styret
 • Oppsummerende ord om året i styret
 • Steinbua i Bat Galim, Haifa
 • Status på husets vedlikeholdsbehov
 • Arvesaken
 • Forslag til definisjon av ledelsesstruktur
 1. Innkomne forslag

Forslag til årsmøte, må sendes styreleder, innen 27. juli 2024 til; lars@beitscandinavia.no            

Eventuelt innkomne forslag vil bli lagt ut på hjemmesiden da.

 1. Andre innspill til årsmeldingen (ordet er fritt, taletid)
 2. Valg v/valgkomiteen (informasjon kommer)

Vi minner om at de som har stemmerett ved årets valg, er tidligere medlemmer, som har betalt kontingent på kr. 300,- til Beit Skandinavia før årsmøtet. For nye medlemmer, er fristen for innbetaling senest tre måneder før årsmøtet (frist var 3. mai).

Vi oppfordrer alle til å verve flere til å bli medlemmer av venneforeningen.

***

Årets årsmøte er en del av en årsmøtehelg fra fredag til søndag. Etter selve årsmøtet er ferdig, vil det i år bli servert lapskaus før programmet går videre utover kvelden. Vi håper så mange som mulig vil delta i måltidsfellesskap og program ellers. For å organisere matbestilling, ønsker vi tilbakemelding om hvilke måltider dere vil delta på.

Dette gjøres på tlf. eller send SMS til Roy Erik Jåbæk mob.: 996 94 097

 

Besøk gjerne vår hjemmeside og registrer deg som medlem

Gi en gave eller bli fast giver.

beitscandinavia.no

Med vennlig hilsen styret i Beit Skandinavia

Powered by Cornerstone